Tilskudd til fiskeforeninger

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har satt av kr 100 000 i tilskudd til fiskeforeninger. Formålet med ordningen er å stimulere til drift av fiskeforeninger i Karasjok og Tana kommune.

Les saksutskrift fra TF saken om tilskudd til foreninger med retningslinjer for søknadene:

Sak 08/2017 –Sak 08 Tilskudd