Valgkomiteens innstilling

For fire år siden var det Edvard Nordsletta, Rune Aslaksen, Asbjørn Guttorm, Reidar Varsi og Benn Larsen som ble valgt inn som TF-medlemmer. Lørdag 26. oktober er det igjen valg til TF.

Førstkommende lørdag, 26. oktober, er det fellesmøte for laksebreveierne, og medlemmer til TF skal velges for de neste fire årene. Valgkomiteen har kommet med sin innstilling til valget. Her finner du også sakslista for fellesmøtet.

Protokoll valgkomite

Innbydelse til fellesmøte 2019

Saksliste for fellesmøte 2019

TFs driftsrappor 2015 – 19 (endelig)

Valgkomiteens innstilling 

Valgkomiteen består av leder Einar Johansen fra Tana, og Mona Kemi og Regine Solbakken fra Karasjok.

Valgkomiteens medlemmer fra Karasjok er ufravikelig i krav om at det i år må velges 3 til styre i TF fra Karasjok.

Komiteen stemte over et og et medlem med stedfortreder fremmet fra henholdsvis Tana og Karasjok:

TF-Medlem Personlig stedfortreder Avstemning i komitee
Fra Tana Rune Aslaksen Jorunn Sottinen 2 mot, 1 for
Reidar Varsi Oskar Trosten 3 mot, 1 for
Benn Larsen Raymond Dervola 3 for
Fra Karasjok Ingolf Balto Per Edvard Johnsen 3 for
Per Tellef Bergseth Edvard Nordsletta 3 for
Tore-Jan Gjerpe Dan Vidar Rasmus 2 for, en mot

Mindretallets innstilling 

Valgkomiteen kom ikke til enighet og mindretallet, Einar Johansen fra Tana, fremmer følgende mindretallsinnstilling:

TF-Medlem Personlig stedfortreder
Rune Aslaksen (Tana) Jorunn Sottinen (Tana)
Reidar Varsi (Tana) Oskar Trosten (Tana)
Benn Larsen (Tana) Raymond Dervola (Tana)
Ingolf Balto (Karasjok) Per Edvard Johnsen (Karasjok)
Per Tellef Bergseth (Karasjok) Edvard Nordsletta (Karasjok)

Valgkomiteen kommenterer videre:

«Valgkomiteens representanter fra Karasjok regner med at det kommer protester fra laksebreveiere fra Tana om at det velges 3 representanter fra Karasjok. Det antas også at det kommer forslag om avstemming på fellesmøte. Med tilsendte lister så er det oppført ca 90 laksebreveiere fra Karasjok og over ca 250 laksebreveiere i Tana. En avstemming vil alltid bli til fordel for Tana. En slik avstemming går valgkomiteens representanter fra Karasjok imot».   

Innstilling til ny valgkomite

Det foreslås Liv Bone Boine og Mona Kemi og som varamedlem Jan Varsi i Karasjok.

Det foreslås Einar Johansen og som varamedlem Laila Dervo.