Leavvajohka/Levajok

Ved foten av Øst-Finnmarks høyeste fjell, Rástigáisá, finner vi Leavvajohka. Det er ei middels stor sideelv som drenerer ut i hovedelva, omtrent 4 km på nedsiden av Levajok fjellstue, og nesten 140 km fra Tanamunningen.

Elva er regnet som lakseførende opp til Lávddetgálla, 13 km fra dens munning ut til Tanaelva. Laksebestanden er preget av mye smålaks, samt et innslag av mellomlaks. Kulpene ble undersøkt med drivtelling på ettersommeren i 2019, og da ble et flertall av laksene vurdert å være mellomlaks. Mange av disse var hunner mellom 2-4 år. Det må bemerkes at 2019 var et særdeles svakt smålaksår, og ganske godt år for mellomlaks.

I tillegg til laks, går det en del (sjø)ørret opp i elva. Harren har dessuten næringsvandring oppover elva, og det observeres harr helt opp til Lávddetgálla under drivtelling.

Leavvajohkaer stri og kald, med et lavt potensiale for lakseproduksjon, og med relativt få gode fiskeplasser. Det fiskes generelt lite i elva, og rapporteres om fangst av laks kun år om annet. Det selges som regel bare en håndfull fiskedøgn til tilreisnde fiskere i løpet av en sesong.

Gytebestandsmålet for Leavvajohka er 208 kg hunnlaks.

Oversiktskart over Leavvajohka (kartgrunnlag er hentet fra kartverket; www.norgeskart.no).