Desinfisering

Tilreisende fiskere må desinfisere fiskeutstyret (vadesko, vadebukser, redskaper og evt. båter) før de får kjøpt fiskekort. Dette får å forhindre smitte av Gyrodactylus salaris som forekommer blant annet i Skibotn- og Signaldalselva (Nord-Troms, behandlet, venter på friskmelding) og i hele Tornevassdraget i Finland og Sverige.

Gyldig desinfeksjonsbevis blir avkrevd ved kjøp av fiskekort eller ved kontroll av fiskekort i vassdraget. Det er mulig å desinfisere utstyret på alle utsalgsstedene på norsk og finsk side.

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris eller «gyro» er en liten parasitt på under 1 mm. Gyro utgjør en trussel mot norske villaksstammer og er per i dag påvist i 48 norske vassdrag. Parasitten er en snylter som lever og formerer på huden hos lakseunger. Ved smitte av gyro reduseres produksjonen av lakseunger i vassdrag med opptil 90 % og laksebestanden vil dermed på få år utraderes.

Ny informasjonsplakat (2014): Gyrodactylus salaris – Troms og Finnmark 2015 (FRISKE elver)

Spredning av gyro i Norge har skjedd som følge av flytting og utsetting av infisert fisk. Men parasitten kan også spres med utstyr. Gyro klarer godt å overleve flere dager i fuktige omgivelser som for eksempel i: vadere, garn, snører, gummibåter, kanoer, kajakker etc. For å forhindre spredning og gyro-smitte av Tanavassdraget er det svært viktig at du tar ansvar og desinfiserer utstyret som skal brukes i vassdraget.

Huskeregler for å unngå spredning av Gyro

  • Flytte eller sette ut fisk i naturen uten tillatelse fra fylkesmann.
  • Vaske eller sløye fisk på andre steder enn der du fanget den.
  • Flytte utstyr fra et vassdrag til et annet uten å tørke eller desinfisere det.
  • Slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet.

Informasjonshefte gyro (legg disse lenkene i sidebokser)

 

For utsalgssteder