Fiskeregler

På norsk side av Tanavassdraget reguleres fisket av tre ulike forskrifter for henholdsvis grensestrekningen, den nedre norske delen av Tanaelva og for de norske sideelvene. I tillegg kan TF begrense fisket ytterligere jf. Tanaforskiftens § 10. Her er alle fiskeforskriftene.

Fiskeregler for sesong 2023 i Tanavassdraget

 

Forskrift om fisket på Tanavassdragets grenseelvstrekning

Forskrift om fisket i på Tanavassdragets grenseelvstrekning bygger på overenskomsten mellom Norge og Finland om felles forskrifter om fisket på grensestrekningen.

Les mer på Lovdata.no

Fiskeregler for tilreisende fiskere- Grenseelvstrekningen 2023

Forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del

Forskriften regulerer fisket i den nedre norske delen av Tanavassdraget, og reglene her skal ikke være lempeligere enn reglene på grensestrekningen.

Les mer på lovdata

Fiskeregler for tilreisende fiskere – Nedre norske del 2023

Forskrift om fisket i de norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka

Forskriften regulerer fisket i de norske sidevassdragene til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka så langt laks går opp (se https://laksekart.statsforvalteren.no, for mest oppdatert informasjon se under «temalagsvelger»- «lakseregisteret», velg «NLV anadrome strekninger»).

Les mer på lovdata

Fiskeregler for tilreisende fiskere – Sideelver 2023

Kartgrunnlag TF-regler 2023

Forskrift om registrering og merking av båter

Båter som skal brukes ved fiske i Tanavassdraget, må registreres av eieren som er fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde.

Les mer på Lovdata.no

Forskrift om bruk av motorfartøy på Máskejohka, Tana kommune, Finnmark

Forskriften gjelder bruk av båtmotor i Máskejohka etter 20. juni.

Les mer på lovdata.no

Forskrift om bruk av vannjetaggregat (vannscooter) på vassdrag, Tana kommune, Finnmark

Les mer på lovdata.no