Fang og slipp fiske

Vellykket gjenutsetting av fisk er avhenger av at fiskeren er forberedt. Les gjennom liste med råd for fang og slipp fiske her.

Fang og slipp fiske i Tanavassdraget

I Tanavassdraget skal all vinterstøing, og laks/ørret under 30 cm gjenutsettes. I nedre norske del av Tanaelva skal også sjørøya gjenutsettes.

Det er videre en mangel på gytelaks i flere av vassdragets laksebestander. Det oppfordres derfor til gjenutsetting av stor hunnklaks.

Pukkellaks/russerlaks og oppdrettsfisk skal ikke gjenutsettes.

Forbered deg på utsetting av fisk

Fang og slipp stiller krav til fiskeren. Det er viktig å være forberedt på hvordan man skal håndtere utsetting. På den måten oppnår man en skånsom behandling av fisken, og øker sjansen for at fisken får et langt og spennende liv også etter utsetting. Dersom fisken er skadet; at det for eksempel blør fra gjellene skal fisken tas livet av.

Råd for fang og slipp-fiske

 • Kjør fisken hardt og bestemt – men ikke riv den rett inn.
 • Bruk håv om mulig (helst store og knuteløse) – og få fiskekamerat til å hjelpe.
 • Prøv å ha laksen mest mulig under vann mens kroken løsnes. Bruk krokløsertang og unngå å klemme på laksen.
 • Særlig store kroker kan skade om den sitter dypt. På smålaks kan kroken punktere øyet fra innsiden.
 • Unngå at laksen kommer i kontakt med stein og sand. Øynene er sårbare selv et grasstrå kan skade øyet.
 • Ta minst mulig på fisken – og løft den ikke unødvendig ut av vannet. Unngå skjelltap og at det beskyttende slimlaget ødelegges.
 • Sørg for at hendene eller hanskene er våte mens du håndterer fisken.
 • Om du skal ta bilde – gjør det så kjapt som mulig, helst med fisken i vannet. Gjellene kan kollapse i fri luft.
 • Løft ALDRI laksen etter sporen/halen. Ryggen tåler ikke dette.
 • Når fisken skal slippes fri; – hold den stabilt motstrøms, slik at den får friskt vann over gjellene, til du kjenner den er klar for å svømme fritt selv. IKKE før den fram og tilbake i vannet.
 • Hold deg rolig i nærheten av fisken slik at den ikke stresses unødig.
 • Om du ønsker å vite hvor stor fisken er; lag merker på stanga som viser fiskens lengde. Etterpå kan du lese av i tabellen vekta. Fisk som skal settes ut skal ikke veies.
 • Behandle alle fisker med samme respekt. Også små fisk, og støing.

Mer informasjon på norske lakseelvers hjemmeside.