Kontakt

Hovedkontor

TFs hovedkontor er i den gamle skolen i vestre Polmak.

Adresse:
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)
Deanugeaidnu 1780
9845 Tana

Lokalkontor

TF har også et lokalkontor i Karasjok som fiskeoppsynet i Karasjok disponerer. Kontoret er ikke fast bemannet, men oppsynet kan være å treffe der i sommerhalvåret; ut august.

Adresse:
Sávkadasmáđii 35B.
9730 Kárášjohka