Høringsdokument forskriftsendring

TF har sendt sitt høringsforslag til endring av tre forskrifter til fiskereglene i Tanavassdraget

TF sitt høringsforslag kan dere lese eller laste ned her

Særutskrift vedtak fiske etter andre arter finner dere her