• Ved møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 6.-7. desember 2013 ble nytt fellesmøte berammet til 10. mai 2014.  Klima – og miljødepartementet har 31. januar 2014 sendt til høring, forslag til endringer i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning...

  Fellesmøte 10. mai 2014 utsatt

  Ved møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 6.-7. desember 2013 ble nytt fellesmøte berammet til 10. mai 2014.  Klima – og miljødepartementet har 31. januar 2014 sendt til høring, forslag til endringer i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning...

  Fortsett lesning...

 • Selprosjektet i Tanavassdraget inviterer til åpent møte på Elva hotell, Tana bru, 28. April  kl. 1800. Prosjektlederne er i første rekke interessert i at fiskere med erfaring med sel i Tanaelva, og sjølaksefiskere fra indre Tanafjorden kommer på møtet og...

  Møtested for selprosjektet

  Selprosjektet i Tanavassdraget inviterer til åpent møte på Elva hotell, Tana bru, 28. April  kl. 1800. Prosjektlederne er i første rekke interessert i at fiskere med erfaring med sel i Tanaelva, og sjølaksefiskere fra indre Tanafjorden kommer på møtet og...

  Fortsett lesning...

 • Selprosjektet i Tanavassdraget inviterer til åpent møte for fiskere og andre interesserte på Tana bru mandag 28. april, kl. 1800. Den overordnede målsetningen i prosjektet er å skaffe forvaltningsrelevant kunnskap om status for selens interaksjon med laksen og laksefiskerne i...

  Åpent møte om selprosjektet i Tanavassdraget

  Selprosjektet i Tanavassdraget inviterer til åpent møte for fiskere og andre interesserte på Tana bru mandag 28. april, kl. 1800. Den overordnede målsetningen i prosjektet er å skaffe forvaltningsrelevant kunnskap om status for selens interaksjon med laksen og laksefiskerne i...

  Fortsett lesning...

 • Innsatsen i skjellprøveprosjektet 2013 er nå oppsummert i en fagrapport. Prosjektet har pågått siden tidlig på 1970-tallet. Det er et norsk-finsk prosjekt som er en av grunnsteinene i overvåkingen av lakseoppgangen i vassdraget. På norsk side av vassdraget ble det...

  Skjellprøveprosjektet 2013

  Innsatsen i skjellprøveprosjektet 2013 er nå oppsummert i en fagrapport. Prosjektet har pågått siden tidlig på 1970-tallet. Det er et norsk-finsk prosjekt som er en av grunnsteinene i overvåkingen av lakseoppgangen i vassdraget. På norsk side av vassdraget ble det...

  Fortsett lesning...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) inviterer til åpne møter om oppstart av arbeid med driftsplan for Tanavassdraget. Formålet med møtet er både å informere fiskere og andre om prosessen, samt å få innspill til prosessen. TF har allerede utlyst prosjektmidler for utarbeidelse...

  Informasjonsmøter om driftsplan i Tanavassdraget

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) inviterer til åpne møter om oppstart av arbeid med driftsplan for Tanavassdraget. Formålet med møtet er både å informere fiskere og andre om prosessen, samt å få innspill til prosessen. TF har allerede utlyst prosjektmidler for utarbeidelse...

  Fortsett lesning...