• I desember 2018 fikk Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) godkjenning til å overta båtregisteret for Tanavassdraget, som tidligere har vært underlagt lensmannskontorene i Tana og Karasjok. Dette innebærer blant annet at nye båter som skal registreres gjøres i regi av TF og […]

  Overtagelse av båtregisteret for Tanavassdraget

  I desember 2018 fikk Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) godkjenning til å overta båtregisteret for Tanavassdraget, som tidligere har vært underlagt lensmannskontorene i Tana og Karasjok. Dette innebærer blant annet at nye båter som skal registreres gjøres i regi av TF og […]

  Fortsett lesning...

 • Samlet fangst av laks i Tanavassdraget i 2018 er beregnet å være 50 tonn; en nedgang på 10 tonn fra 2017. Det ble fanget betydelig mer smålaks i 2018, og basert på antall laks økte fangsten med om lag 1/3 […]

  Fangst av laks i Tanavassdraget i 2018

  Samlet fangst av laks i Tanavassdraget i 2018 er beregnet å være 50 tonn; en nedgang på 10 tonn fra 2017. Det ble fanget betydelig mer smålaks i 2018, og basert på antall laks økte fangsten med om lag 1/3 […]

  Fortsett lesning...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning inviterer til fellesmøte for rettighetshavere etter Tanaforskriften § 3 (laksebreveiere) i Sirma 19. januar, med møtestart kl 12. På møtet legges vedtekter for TF frem for behandling.  Fellesmøte arrangeres i Sirma 19. januar fra kl. 12.00-17.00. Registrering av […]

  Fellesmøte i Sirma 19. januar

  Tanavassdragets fiskeforvaltning inviterer til fellesmøte for rettighetshavere etter Tanaforskriften § 3 (laksebreveiere) i Sirma 19. januar, med møtestart kl 12. På møtet legges vedtekter for TF frem for behandling.  Fellesmøte arrangeres i Sirma 19. januar fra kl. 12.00-17.00. Registrering av […]

  Fortsett lesning...

 • Det ble fanget mindre laks i Tanavassdraget i 2018 enn det noen gang tidligere har blitt registrert (etter 1972). Overvåkings- og Forskningsgruppa for Tanavassdraget (OFG) publiserte før jul årets rapport med bestandsvurderinger for laksebestandene i vassdraget. De viser blant annet at […]

  Oppdatert bestandsstatus for Tanavassdraget

  Det ble fanget mindre laks i Tanavassdraget i 2018 enn det noen gang tidligere har blitt registrert (etter 1972). Overvåkings- og Forskningsgruppa for Tanavassdraget (OFG) publiserte før jul årets rapport med bestandsvurderinger for laksebestandene i vassdraget. De viser blant annet at […]

  Fortsett lesning...

 • Skjellprøveprosjektet er et norsk-finsk samarbeid om å samle inn skjellprøver fra laks og sjøørret fanget i Tanavassdraget. Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har ansvar for prosjektet på norsk side, og i 2018 var det administrasjonen i TF som sto for driften. TF […]

  Skjellprøveprosjektet 2018

  Skjellprøveprosjektet er et norsk-finsk samarbeid om å samle inn skjellprøver fra laks og sjøørret fanget i Tanavassdraget. Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har ansvar for prosjektet på norsk side, og i 2018 var det administrasjonen i TF som sto for driften. TF […]

  Fortsett lesning...