•  Les orientering fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) om Tanaavtalen som behandles i Stortinget 28. mars:  Tanavassdragets fiskeforvaltning Stortingets behandling 28 3 17 av den norsk-finske avtalen om fisket i Tanavassdraget docx

  Informasjon om Tanaavtalen

   Les orientering fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) om Tanaavtalen som behandles i Stortinget 28. mars:  Tanavassdragets fiskeforvaltning Stortingets behandling 28 3 17 av den norsk-finske avtalen om fisket i Tanavassdraget docx

  Fortsett lesning...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har satt av kr 100 000 i tilskudd til fiskeforeninger. Formålet med ordningen er å stimulere til drift av fiskeforeninger i Karasjok og Tana kommune. Les saksutskrift fra TF saken om tilskudd til foreninger med retningslinjer for søknadene:...

  Tilskudd til fiskeforeninger

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har satt av kr 100 000 i tilskudd til fiskeforeninger. Formålet med ordningen er å stimulere til drift av fiskeforeninger i Karasjok og Tana kommune. Les saksutskrift fra TF saken om tilskudd til foreninger med retningslinjer for søknadene:...

  Fortsett lesning...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) søker åtte oppsynsbetjenter for engasjement for fiskesesongen 2017. Betjentene vil deles inn i to lag med hovedansvar for vassdraget i henholdsvis Tana og Karasjok kommune Tre av de utlyste stillingene er knyttet til Tana, og 5 er...

  Utlysning av engasjement som fiskeoppsyn

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) søker åtte oppsynsbetjenter for engasjement for fiskesesongen 2017. Betjentene vil deles inn i to lag med hovedansvar for vassdraget i henholdsvis Tana og Karasjok kommune Tre av de utlyste stillingene er knyttet til Tana, og 5 er...

  Fortsett lesning...

 • I dag er endelig bestandsvurderinga for Tanavassdraget frem til og med sesongen 2015 publisert. Det er forskning og overvåkingsgruppa for Tanavassdraget (Fou-gruppa) som står for vurderingen, og de har vurdert vassdraget samlet sett og 11 ulike deler av vassdraget hver...

  Ny vurdering av laksebestandene i Tanavassdraget

  I dag er endelig bestandsvurderinga for Tanavassdraget frem til og med sesongen 2015 publisert. Det er forskning og overvåkingsgruppa for Tanavassdraget (Fou-gruppa) som står for vurderingen, og de har vurdert vassdraget samlet sett og 11 ulike deler av vassdraget hver...

  Fortsett lesning...

 • Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune inviterer til folkemøte om risiko for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris på Nordkalotten. Møtet holdes onsdag 23. november fra kl 18.30 på samfunnshuset i Karasjok. Les invitasjon her: Program_Prográmma (003) Bakgrunn for møtet Etter bestilling fra...

  Folkemøte Karasjok; risiko for spredning av Gyro

  Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune inviterer til folkemøte om risiko for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris på Nordkalotten. Møtet holdes onsdag 23. november fra kl 18.30 på samfunnshuset i Karasjok. Les invitasjon her: Program_Prográmma (003) Bakgrunn for møtet Etter bestilling fra...

  Fortsett lesning...