• Samtidig som fiskesesongen er over i Tanavassdraget, er det fortsatt noe aktivitet langs vassdraget. Det er fortsatt høysesong for innsamling av overvåkingsdata. Drivtellingene i enkelte av vassdragets mindre sideelver er allerede i gang. De årlige ungfiskundersøkelsene er så å si...

  Sjelden gjest observert på elva

  Samtidig som fiskesesongen er over i Tanavassdraget, er det fortsatt noe aktivitet langs vassdraget. Det er fortsatt høysesong for innsamling av overvåkingsdata. Drivtellingene i enkelte av vassdragets mindre sideelver er allerede i gang. De årlige ungfiskundersøkelsene er så å si...

  Fortsett lesning...

 • -og sesongen er over for denne gang. Det er 230 dager, en lang høst og vinter som skiller oss fra neste gang vi får dyppet snøret i Tanavassdraget. Det er tid for vedlikehold av utstyr, bøting av garn og timer...

  Siste spikeren er satt i kista

  -og sesongen er over for denne gang. Det er 230 dager, en lang høst og vinter som skiller oss fra neste gang vi får dyppet snøret i Tanavassdraget. Det er tid for vedlikehold av utstyr, bøting av garn og timer...

  Fortsett lesning...

 • Det har en tid vært observert en ny trådtype i faststående bruk i elva. Trådtypen karakteriseres som supermultimonofil, og er derfor ikke lovlig i henhold til Forskrift om fiske i Tanaelvas fiskeområdet. Dersom oppsynet i fremtiden kommer over garn av...

  Trådtype i faststående bruk i Tanavassdraget

  Det har en tid vært observert en ny trådtype i faststående bruk i elva. Trådtypen karakteriseres som supermultimonofil, og er derfor ikke lovlig i henhold til Forskrift om fiske i Tanaelvas fiskeområdet. Dersom oppsynet i fremtiden kommer over garn av...

  Fortsett lesning...

 • I medhold av forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, foretas det befaring av eiendommer som har laksebrev i Tana og Karasjok kommuner fra 20. august – 1. september 2014. Bearráigeahčču 2014 Tanavassdragets fiskeforvaltning      ...

  Befaring av eiendommer med fiskerett

  I medhold av forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, foretas det befaring av eiendommer som har laksebrev i Tana og Karasjok kommuner fra 20. august – 1. september 2014. Bearráigeahčču 2014 Tanavassdragets fiskeforvaltning      ...

  Fortsett lesning...

 • I anledning høysesong for sjøørretfiske i Tanamunningen publiserer vi en nyhetssak fra fjordåret på nytt. Her kan du få informasjon om de gjeldende fiskereglene i munningen. Godt sjøørretfiske Sjøørret benytter store deler av Tanavassdraget som gyte- og oppveksthabitat. På sommeren...

  Fiske i Tanamunningen

  I anledning høysesong for sjøørretfiske i Tanamunningen publiserer vi en nyhetssak fra fjordåret på nytt. Her kan du få informasjon om de gjeldende fiskereglene i munningen. Godt sjøørretfiske Sjøørret benytter store deler av Tanavassdraget som gyte- og oppveksthabitat. På sommeren...

  Fortsett lesning...