• Selprosjektet i Tanavassdraget inviterer til åpent møte for fiskere og andre interesserte på Tana bru mandag 28. april, kl. 1800. Den overordnede målsetningen i prosjektet er å skaffe forvaltningsrelevant kunnskap om status for selens interaksjon med laksen og laksefiskerne i...

  Åpent møte om selprosjektet i Tanavassdraget

  Selprosjektet i Tanavassdraget inviterer til åpent møte for fiskere og andre interesserte på Tana bru mandag 28. april, kl. 1800. Den overordnede målsetningen i prosjektet er å skaffe forvaltningsrelevant kunnskap om status for selens interaksjon med laksen og laksefiskerne i...

  Fortsett lesning...

 • Innsatsen i skjellprøveprosjektet 2013 er nå oppsummert i en fagrapport. Prosjektet har pågått siden tidlig på 1970-tallet. Det er et norsk-finsk prosjekt som er en av grunnsteinene i overvåkingen av lakseoppgangen i vassdraget. På norsk side av vassdraget ble det...

  Skjellprøveprosjektet 2013

  Innsatsen i skjellprøveprosjektet 2013 er nå oppsummert i en fagrapport. Prosjektet har pågått siden tidlig på 1970-tallet. Det er et norsk-finsk prosjekt som er en av grunnsteinene i overvåkingen av lakseoppgangen i vassdraget. På norsk side av vassdraget ble det...

  Fortsett lesning...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) inviterer til åpne møter om oppstart av arbeid med driftsplan for Tanavassdraget. Formålet med møtet er både å informere fiskere og andre om prosessen, samt å få innspill til prosessen. TF har allerede utlyst prosjektmidler for utarbeidelse...

  Informasjonsmøter om driftsplan i Tanavassdraget

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) inviterer til åpne møter om oppstart av arbeid med driftsplan for Tanavassdraget. Formålet med møtet er både å informere fiskere og andre om prosessen, samt å få innspill til prosessen. TF har allerede utlyst prosjektmidler for utarbeidelse...

  Fortsett lesning...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) ønsker deltagelse fra eksterne foreninger, institusjoner og eventuelt privatpersoner i prosjekter. Søknadsfristen er satt til 22.mars. 1)      Skjellprøveprosjektet  TF ønsker at skjellprøveprosjektet på norsk side av Tanavassdraget skal driftes av en lokal fiskeforening. Foreningen vil sitte i...

  Utlysning prosjektmidler

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) ønsker deltagelse fra eksterne foreninger, institusjoner og eventuelt privatpersoner i prosjekter. Søknadsfristen er satt til 22.mars. 1)      Skjellprøveprosjektet  TF ønsker at skjellprøveprosjektet på norsk side av Tanavassdraget skal driftes av en lokal fiskeforening. Foreningen vil sitte i...

  Fortsett lesning...

 •   På TF-møtet 6. og 7. desember ble det satt opp ei prioritering av midler til biologiske prosjekter som skal gjennomføres i løpet av 2014. Her følger en presentasjon av de ulike prosjektene. 1)      Skjellprøveprosjektet Innsamling av skjellprøver fra laks...

  Biologiske prosjekter i Tanavassdraget 2014

    På TF-møtet 6. og 7. desember ble det satt opp ei prioritering av midler til biologiske prosjekter som skal gjennomføres i løpet av 2014. Her følger en presentasjon av de ulike prosjektene. 1)      Skjellprøveprosjektet Innsamling av skjellprøver fra laks...

  Fortsett lesning...