• Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) jobber med ressurs – og tiltaksplan for Tanavassdraget. Ressurs- og tiltaksplan for Tanavassdraget ble første gang drøftet ved TF møte 29. september 2021, andre gang ved TF møte 29. mars. Tredje behandling av planutkastet var ved TF […]

  Innspill til ressurs- og tiltaksplan for Tanavassdraget

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) jobber med ressurs – og tiltaksplan for Tanavassdraget. Ressurs- og tiltaksplan for Tanavassdraget ble første gang drøftet ved TF møte 29. september 2021, andre gang ved TF møte 29. mars. Tredje behandling av planutkastet var ved TF […]

  Continue Reading...

 • Det er ledig fast stilling som rådgiver ved Tanavassdragets fiskeforvaltnings (TF) administrasjon i Polmak i Tana. Søknadsfrist: 1. august 2022 Søknaden med cv og attester sendes til: Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), Deanugeaidnu 1780 – 9843 TANA, eller pr. e-post til post@tanafisk.no […]

  Ledig rådgiver stilling

  Det er ledig fast stilling som rådgiver ved Tanavassdragets fiskeforvaltnings (TF) administrasjon i Polmak i Tana. Søknadsfrist: 1. august 2022 Søknaden med cv og attester sendes til: Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), Deanugeaidnu 1780 – 9843 TANA, eller pr. e-post til post@tanafisk.no […]

  Continue Reading...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) viderefører ordningen med provisjon for gjedder.  I år ønsker TF å få inn gjeddehoder. Gjeddehodene i pose merkes med dato for når gjedda er fanget, vekt og lengde, jf. vedlegg. Fiskernes navn bør merkes i samleposen. Fangstskjema […]

  100 kr. i provisjon pr. gjeddehode

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) viderefører ordningen med provisjon for gjedder.  I år ønsker TF å få inn gjeddehoder. Gjeddehodene i pose merkes med dato for når gjedda er fanget, vekt og lengde, jf. vedlegg. Fiskernes navn bør merkes i samleposen. Fangstskjema […]

  Continue Reading...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har ved møte 2.- 3. juni fastsatt årets fiskekortpriser. Likeledes har TF vedtatt hvilke områder i vassdraget som er åpnet for fiske etter andre arter (innlandsfiske arter). Les mer her: Fiskekortpriser 2022 Fiskeravgift 2022 – og fritak […]

  Fiskekortpriser 2022

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har ved møte 2.- 3. juni fastsatt årets fiskekortpriser. Likeledes har TF vedtatt hvilke områder i vassdraget som er åpnet for fiske etter andre arter (innlandsfiske arter). Les mer her: Fiskekortpriser 2022 Fiskeravgift 2022 – og fritak […]

  Continue Reading...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) oppfordrer lokale garnfiskere til å fiske med småmaskede garn etter andre arter enn laks og sjørøye. Det er tillatt å fiske med småmaskede garn fra og med isgangen til og med 15. juni. I nedre norsk del […]

  Fisket etter andre arter

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) oppfordrer lokale garnfiskere til å fiske med småmaskede garn etter andre arter enn laks og sjørøye. Det er tillatt å fiske med småmaskede garn fra og med isgangen til og med 15. juni. I nedre norsk del […]

  Continue Reading...