Prosjekter

På denne sida legger vi ut informasjon om de prosjektene som Tanavassdragets fiskeforvaltning til enhver tid deltar i. Vi har også lagt ut oppsummeringen av en del prosjekter som allerede er avsluttet.

TF følger opp en del prosjekter over mange år. Skjellprøveprosjektet har blant annet vært TF sitt ansvar siden opprettelsen i 2011. TF har dessuten tilnærmet faste oppgaver ved tilretteleggingen og logistikken ved fiskeovervåkingen i vassdraget.

Samtidig har TF til enhver tid deltatt i en del ulike prosjekter; både som samarbeidpartner til forvaltning og forskningsinstitusjoner. Andre prosjekter driftes av TF alene med finansiering fra egen inntekt og statlig støtte.

TF vedtok i 2016 at:

«I alle prosjektene hvor TF bidrar, skal man sikre ivaretakelse av tradisjonell kunnskap. Det kan skje gjennom en etablering av en eller flere sakkyndige lokale grupper som innehar slik kunnskap.»

I 2018 (sak 99) vedtok TF følgende uttalelse:

Vedtak sak 99-2018

 

Les mer om våre prosjekter