Tanaloven

The law of fisheries in Tana River of 1888, works almost like a constitutional law in the Tana Wally. This law states that the farmers in the Tana Wally have the fishing right in River Tana. The purpose of this law was to ensure that those persons that deserved the fishing right through common law also would have their rights warranted by law.  
Renko
Foto: Kjell-Magne Johnsen

Lov av 23. juni 1888 om Retten til Fiskeri i Tanavassdraget i Finmarkens Amt (Tanaloven) bygde på kongelig plakat av 4. mai 1872. Med Tanaloven la myndighetene fiskeretten til den jordbrukende befolkning i elvedalen. Hensikten med Tanaloven var å sikre at de personer, med tilknytning til Tanavassdraget, fikk beholde fiskeretten de hadde ervervet gjennom alders tids bruk.

Loven ble fornyet i 2014. Da ble også stangfiskeretten for personer bosatt i Tana og Karasjok kommune, som allerede var etablert i Tanaforskriften (2011), hjemlet i loven.

Lov om fiskeretten i Tanavassdraget Tanaloven