Vannføring

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomfører kontinuerlig målinger av vannføring og vanntemperatur i ulike deler av Tanavassdraget. Nedenfor finner du linker til utvalgte sanntidsdata.

Vannstandsdata (meter) for hovedelva (målt ved Polmak målestasjon).

Vannføringsdata (m3/S) for hovedelva (målt ved Polmak målestasjon).

Vanntemperatur i Tanaelva (målt ved Polmak målestasjon).

Vannføringsdata (m3/S) for Iešjohka (målt ved Vákkává).

Vannføring (m3/s) oppgitt som døgngjennomsnitt på NVEs målestasjon i Polmak (234.18.0) i perioden 1. mai til 31 august. Vannføringsmedianen (50 % persentil) er grønn, mens 25 og 75 % persentilene er henholdsvis rød og lilla. Persentilene og median er hentet fra perioden 1950-2010 Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).