Publikasjoner

Det finnes mengder av forskningsrapporter og vitenskaplige artikler om Tanavassdraget; og først og fremst om laksen i Tanavassdraget. Under har vi gjort tilgjengelig pdf-utgave av noen av rapportene.

Den atlantiske laksen i Tanavassdraget (Fylkesmannens rapportserie)

Rapport 1: Miljøforholdene i det subarktiske Tanavassdraget og virkningene av dem på laksefisket og laksen

Rapport2: Svigninger i fangsmetoder i kilo og antall etter fangstmetode, samt faktorer som påvirker fangsten

Rapport 3: Variasjoner i sammensetning av laksefangst innen fiskesesong og mellom år samt tidspunkt for når fangstene blir tatt på ulike redskaper

Rapport 4: Vinterstøinger; utvandring til sjøen, bestandstruktur sammenlignet med førstegangsgytende og flergangsgytende laks

Rapport 5: Flergangsgytere; mengde, oppvandringstid og bestandssammensetning

Sjøørreten i Tanavassdraget – fangst og økologi (rapport 1-2016)

 

Rapporter fra NINA og LUKE for Tanavassdraget

Nina rapport 2298: Alders- og størrelsesfordeling, vekst, dødelighet og diett hos gjedde og ørret i Tanavassdraget basert på fiske i 2021

Nina rapport 2309: Genetisk bestandsidentifisering av skjellprøver fra fiske etter blandete laksebestander i Tana i 2006‐ 2008 og 2011‐2012 (Genmix)

Nina rapport 1648: Predasjon på laksunger i Tana med hovedvekt på diett hos gjedde og sjøørret

Temahefte 55: Laksebestandene i Tanavassdraget

Rapport 1087: Revised first-generation spawning target for the Tana/Teno river system

NINA rapport 1162 elfiskebåt

Finnish Game and Fisheries Research Institute- River Teno Fisheries Research Station: Juvenile densities in the Norwegian tributaries of the River Teno in 2006-2007

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012

Rapport fra arbeidsutvalg. (Anon 2011)

Den norsk- finske overvåkningsgruppen for Tanavassdraget

Status for laksebestandene i Tanavassdraget 2023

Status for laksebestandene i Tanavassdraget 2022

Status for laksebestandene i Tanavassdraget 2021

Status for laksebestandene i Tanavassdraget 2020

Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2019

Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2018, Status for laksebestandene 2018 – samisk versjon, Status for laksebestandene i Tanavassdraget 2018 (engelsk versjon)

Status for laksebestandene i Tanavassdraget 2016

Status for laksebestandene i Tanavassdraget 2015

Status of the river Tana salmon populations. Report 1-2012 of the working goup on salmon monitoring and research in the Tana river system

Atlantic salmon monitoring and research in the Tana river system (Johansen m. fl. 2008)

Tradisjonell kunnskap

Tradisjonell kunnskap og laks. Noen momenter. (Pedersen 2011)

Lokal og tradisjonell økologisk kunnskap i forskning og forvaltning av laks- En forstudie. (Rybråten og Gomez-Baggethun 2016)

Kronikk: Myndighetene må tørre å gå motstrøms når villaksen skal vernes. (Rybråten, Brattland og Eythórsson 2020)

Tradisjonell kunnskap- et viktig- men frem til nå mindre vektlagt grunnlag for forvaltning av Deatnu/ Tanavasdraget. (Pedersen 2021)

Fem over tolv for laksen (Brattland og Bjørkan 2021)

Forvaltning av laks (Thorstad og Rybråten 2021)

Imagining Salmon Rivers of the Future. (Brattland 2022)

Registrering av garnredskaper i Tanavassdraget

Registrering av stengsel og stågarn i Tanavassdraget i 2010 og 1984 (Johnsen 2011)

BUOĐĐU UTVIKLINGEN AV GARNFISKE 1984-2015 (aAGE sOLBAKK)

Luossabivdu njálmmáláš gáldut

TF-rapporter fra prosjekter og overvåking

Rapport 2023-02 Uttak av pukkellaks med sperrefelle i Máskejohka 2023 

Rapport 2023-01 Befaring av vandringshinder i Anárjohka bekkefelt

Rapport 2022-02 Oppgangsregistrering med sonar i Iešjohka 2020

Rapport 2022-01 Pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha) i Tanavassdraget og erfaringer fra uttaksfiske i 2021

Rapport 2021-04 Kartleggingsfiske med småmaska garn i Tanavassdraget i 2020 og 2021 med fokus på gjedde og ørret

Rapport 2021-03 Sjøørreten i Tanavassdraget- Kunnskapsstatus

Rapport 2021-01 Kartlegging og uttak av pukkellaks fra Tanavassdraget 2019

Rapport 2020-02 Sonar Iesjohka

Rapport 2015-05 Drivtelling 2015

Rapport 2015-02 Drivtelling 2014

Rapport 2014-03 Lakseunger i innsjøer

Rapport 2013-01 Ungfiskregistrering i sideelver

Fangstrapporter for Tanavassdraget

Fangstrapport for Tanavassdraget 2020 (rapport 2021-03)

Fangstrapport for Tanavassdraget 2019

Fangstrapport 2017, Sammendrag fangst 2017

Sammendrag fangst i Tanavassdraget i 2016

Fangstrapport 2015

Fangstrapport 2014

Fangstrapport 2013

Fangst 2012

Fangstrapport 2011