Fiskearter

Alle fiskeartene som har vandret inn naturlig til Finnmark finnes i Tanavassdrageter. Det er både snakk om de vestlige innvandrerne laks, ørret, røye og 3-pigget stingsild, og østlige innvandrere som abbor, gjedde, harr, lake, sik og ørekyte. Dette er fisk som har vært en viktig matkilde for elvedalens befolkning, og som til dels fortsatt er ettertraktet blant sportsfiskere.

Oversikt over fiskearter i Tanavassdraget

 

Norsk navn Samisk navn Latinsk navn
Laks Luossa Salmo salar
Ørret/sjøørret Dápmot/guvžá Salmo trutta
Røye/sjørøye Rávdu/salas Salvelinus alpinus
Harr Saovvil Thymallus thymallus
Sik Čuovža Coregonus lavaretus
Gjedde Hávga Esox lucius
Abbor Vuskkot Perca fluviatilis
Lake Njáhká Lota lota
Ørekyte Geađgenoarsa Phoxinus phoxinus
Hvitfinnet steinulke* Áhkábiddu Cottus gobio
Trepigget stingsild Ruovdegulmmet Gasterosteus aculeatus
Nipigget stingsild Ruovdeguorpmat Pungitusa pungitus
Ål Ággaras Anguilla anguilla
Pukkellaks* Ruoššaluossa Oncorhyncus gorbuscha
Skrubbe Guorpmat Platichtys flesus
Havniøye Petromyzon marinus

*Pukkellaksen og hvitfinnet steinulke skal være innførte arter.