Protokoll fra TF møte 2.-3. desember 2016 [TF møter]

Protokoll fra TF møte 2.-3. desember 2016