Protokoll fra TF møte 2. september 2014 [TF møter]

Protokoll fra TF møte 2. september 2014