Kr. 125,- for hver gjedde

Gjedde med stor appetitt for laksesmolt fanget i Tanaelva (foto: Trygve Hansen)

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) viderefører dusørordningen på fangst gjedde i lakseførende deler av Tanavassdraget (norske områder). Det betales ut 125,- pr innleverte gjedde i etterkant av sesongen.

Vilkår

Der det i 2018-2019 var satt av spesifikke soner for fiske etter gjedde, åpnes det nå for mottak av gjedde fra alle de lakseførende delene av vassdraget (norsk side). Det er fortsatt krav om merkingen av fisken med

  • Dato
  • Sted (Elv +fiskeplass)
  • Redskap
  • Navn på fisker, med folkeregistrert adresse
  • Kontonr til fisker

Det er mulig å levere inn kun hodet + innvoller hvis man ønsker å spise gjedda, men da må også nøyaktig lengde og vekt oppgis.

TF har som de foregående årene gjort avtale med Tana hotell, Karasjok camping og Jergul Astu om mottak av fisk. Pakk inn og merk fisken før dere bringer den til «mottaket».

Predasjonsprosjektet

I 2018-2019 deltok TF i predatorprosjektet ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Dietten er analysert og det kommer om kort tid rapport fra prosjektet. Laksesmolten var en viktig føde for gjedda under smoltutvandringen. Dette gjaldt særlig i øvre deler av vassdraget. Predasjon fra gjedda har en negativ effekt på laksebestandene, spesielt i dagens situasjon der laksen er langt under bestandsmålene.

TF ønsker nå å stimulere til større uttak av gjedde for å skjerme laksesmolten under utvandring, og viderefører derfor dusørordningen. Det er ikke sikkert at årets innleverte gjedder vil opparbeides som i 2018-2019, men vi viderefører kravene til god merking av dusørfisken for å få en god oversikt over hvor fisken er fanget, samt å ha mulighet til opparbeiding av deler av materialet.

Vi regner for øvrig med å kunne publisere resultatene fra predasjonsprosjektet i løpet av sommeren, så snart prosjektrapporten blir publisert.

Minkprosjektet

Vi minner om at dusørordningen for mink fortsatt gjelder. TF betaler ut 700,- pr mink som innleveres. Minken må merkes med navn/adresse/kontonr, nøyaktig fangststed og fangstdato. Det betales kun ut dusør for mink som er fanget ved lakseførende strekninger på norsk side av Tanavassdraget.