Prøvefiske etter andre arter forlenget til 15. september

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har fått dispensasjon fra forskriftene til et avgrenset
forsøk med kartlegging av andre arter enn laks i Tanavassdragets nedre norske
del, Iešjohka og i grenselvstrekningen. Formålet med prøvefisket er en videre kartlegging av innlandsfiskearter i vassdraget sett i lys av resultatene fra predasjonsprosjektet
2018-2019. Det vurderes at prosjektet vil kunne til å styrke kunnskapsgrunnlaget for den videre forvaltning av fisket i Tanavassdraget.

De som er interessert i å delta i prøvefisket, bes ta kontakt med TFs administrasjon.

Vilkår for prøvefisket følger nedenfor.