Om Tanavassdraget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tanavassdraget (Deanučázádat) er det store grensevassdraget som befinner seg mellom Norge og Finland nordøst i Norge og er ett av verdens største vassdrag med atlantisk laks. Vassdraget ligger i hovedsak i kommunene Tana og Karasjok i Norge og Utsjok kommune i Finland. Deler av vassdraget ligger også i Kautokeino kommune.

Vassdragets totale nedslagsfelt er 16 386 km2 noe som tilsvarer ¼ av Finnmarks areal, 70 % av nedslagsfeltet befinner seg på norsk side og 30 % på finsk side. Strekningen som danner riksgrensen begynner i de øvre delene av Anárjohka og strekker seg ned til Polmak.

Innenfor vassdragssystemet finnes det 9 større eller mindre vassdrag med i overkant av 40 elver som til sammen utgjør 1 200 km strekning med elv tilgjengelig for laks. Hittil har det blitt identifisert nærmere 30 genetiske bestander av laks i vassdraget.

Kart over Tanavassdraget

 

Bli kjent med norske deler av Tanavassdraget:

Tanamunningen

Deatnu – Tanaelva

Máskejohka

Luovvtejohka/Luftjok

Buolbmátjohka/Polmakelva  

Lákšjohka

Leavvajohka  

Baisjohka

Váljohka

Anárjohka

Kárášjohka  

Iešjohka