Baisjohka

Baisjohka er ei klar, lita sideelv, men er regnet som lakseførende i over to mil innover vidda (foto: Narve S. Johansen)

Fisketid lokale: 1. juni til 10. august

Fisketid tilreisende: 10. juni til 10. august, (50 tilgjengelige fiskedøgn i løpet av sesongen). 

Baisjohka er ei lita, klar sideelv med en lakseførende strekning på over 20 km. Den munner ut til Tanaelva 160 km ovenfor Tanamunningen. Det ble mulig for tilreisende fiskere å kjøpe kort for denne sideelva først i 2014. Dette var også første året det var mulig for lokale fiskere å rapportere fangst spesifikt for Baisjohka. Gytebestandsmålet for elva er satt til 395 kg hunnlaks.

Oversiktskart over Baisjohka (Kartgrunnlag er hentet  fra Kartverket: www.norgeskart.no)