Baisjohka

Baisjohka er ei klar, lita sideelv, men er regnet som lakseførende i over to mil innover vidda (foto: Narve S. Johansen)

Fisketid lokale: 1. juni til 10. august

Fisketid tilreisende: 17. juni til 31. juli, 5 døgn i uka (tirsdag-søndag)

Baisjohka er ei lita, klar sideelv med en lakseførende strekning på over 20 km. Den munner ut til Tanaelva 160 km ovenfor Tanamunningen. Det ble mulig for tilreisende fiskere å kjøpe kort for denne sideelva først i 2014. Dette var også første året det var mulig for lokale fiskere å rapportere fangst spesifikt for Baisjohka. Gytebestandsmålet for elva er satt til 395 kg hunnlaks.

Oversiktskart over Baisjohka (Kartgrunnlag er hentet  fra Kartverket: www.norgeskart.no)