Leavvajohka/Levajok

Leavvajohka med Rastegaisa i bakgrunnen (foto: Kjell-Magne Johnsen).

Fisketid lokale: 1. juni til 20. august

Fisketid tilreisende: 10. juni til 10. august, (100 fiskedøgn tilgjengelig i løpet av sesongen)

Ved foten av Rástigáisá, som for øvrig er Øst-Finnmarks høyeste fjell, finner vi Leavvajohka.  Leavvajohka er ei middels stor sideelv som drenerer ut i hovedelva, omtrent 4 km på nedsiden av Levajok fjellstue, og nesten 140 km fra Tanamunningen. Elva er regnet som lakseførende opp til Lávddetgálla, 13 km fra dens munning ut til Tanaelva. Elva er stri og kald, med et lavt potensiale for lakseproduksjon, og relativt få gode fiskeplasser. Gytebestandsmålet for Leavvajohka er 208 kg hunnlaks.

Oversiktskart over Leavvajohka (kartgrunnlag er hentet fra kartverket; www.norgeskart.no).