Fiskeforbudssone nedstrøms felle ved Seida

Fiskeforbudssone ved Seida 18. juli – 31. august 2023

 

Av hensyn til ansamling av laks nedenfor sperregjerde, etter hjemmel i FOR 2011-02-04 nr. 119: Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark § 10, innfører Tanavassdragets fiskeforvaltning fiskeforbud i strekningen fra sperregjerde (ved eiendommen: Austertanaveien 158) til nedre grense ved utløpet av Mohkkeveaijohka på vest-sida og tidligere Samvirkelaget på øst-sida av elva.

 

Fiskeforbudet gjelder for perioden 18. juli – 31. august.

 

Kart over forbudssone ved Sieiddásuolu

 

Benn Larsen, TF leder

Hans-Erik Varsi, Direktør