Fisketider og fiskekort

Fiske etter andre arter og sjøørret

Det åpnes for stangfiske etter andre arter og sjøørret fra Tanamunningen til samløpet mellom Kárášjohka og Anárjohka (Ráidenjárga). Det er ikke lov å fiske i strykene.

Les mer her:

Fiske etter andre arter og sjøørret