TF foreslår å forenkle Tanaelvas fiskeregler

Direktørens innstilling:
Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) foreslår å endre strukturen i fiskereglene, slik at det i fiskereglene fremkommer hvor -, når-, hva det kan fiskes etter, og hva det kan fiskes med. Her skal kun fiskereglenes bestemmelser fremkomme.

Tanavassdragets fiskeforvaltning behandler foreslåtte fiskeregler den 8. september,  gjeldende fra 2024 sesongen og i fem år.

Forslag til hørings uttalelse om endringer i fiskeregler for Tanavassdraget

Forslag fra Klima- og miljødepartementet (KLD):

Forslag til endringer i fiskereglene for Tanavassdraget (2024-2031)

Høringsnotat om forslag til endrede fiskeregler for Tanavassdragets grenseelvstrekning

Forslag til endrede fiskeregler for Tanavassdragets grenseelvstrekning