100 kr per gjeddehode

Tanavassdragets Fiskeforvaltning vedtok under TF møte 30. mai 2024 for å gi 100 kr i dusør per gjeddehode som leveres inn. Mager av gjedder skal IKKE undersøkes, derfor leveres KUN hoder for dokumentasjon av antall gjedder fisket. Dette gjelder kun for gjedder fanget på lakseførende strekninger i Tanavassdraget.

Gjeddehoder kan leveres til Jergul Fjellstue v/Thorald Holmestrand (mobil 91720686) til Karasjok Camping eller kontoret i Polmak. Alternativt kan de fryses privat og senere leveres.

Det er nye reguleringer for i år for hvor man kan fiske, så husk å sjekke fiskereglene før du starter å fiske.

Følgende info fra fiskeren er nødvendig:

  • Navn på fisker
  • Telefonnummer
  • Kontonummer
  • Antall gjedder levert
  • Fangststed og dato
  • Om gjedda var merket (radio eller spagetti) eller umerket

NB! Det er viktig at informasjonen ligger tørt, og ikke inntil gjeddehodene.

Husk at gjedde er en utmerket matfisk!