Aktive fiskere bidrar i feltprosjektene

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har i år videreført skjellprøveprosjektet, stimulert til økt fiske etter gjedder og hatt prøvefisket med småmaskede  garn i Tanaelva.

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har i år videreført skjellprøveprosjektet, stimulert til økt fiske etter gjedder og hatt prøvefisket med småmaskede  garn i Tanaelva. Fiskere fra hele vassdragets område har bidratt aktivt til innsamling av skjellprøver, i dusørfisket etter gjedder og i fisket med småmaskede garn i høst.

TF takker alle fiskere som bidratt i skjellprøveprosjektet, dusørfisket etter gjedder og prøvefisket med småmaskede garn for god innsats.

Les mer her: Aktive fiskere