Felles uttalelse fra Bivdu Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag Finnmark Sjølaksefiskeforening og Tanavassdragets Fiskeforvaltning