Fiske etter pukkellaks i gang

Etter flere måneders forarbeide, er fisket etter pukkellaks i gang i nedre norsk del av Tanaelva, fra Polmakholmen til Tanamunningen.

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) til å organisere fisket med 6 mindre stengsler, med fiskemulighet far 23. juni til 9. august. I tillegg kan det brukes lett drivgarn fra Polmakholmen til Tanamunningen, fra 20. juli – 20. august.

Det første stengselet er fiske nå. De fem andre stengslene vil være i fiske i løpet av neste uke.