Frikort for lokalbefolkningen

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har ved møte 25. april fastsatt fiskekort priser for 2023.

Nytt får året, er at sesongkort for fiske etter sjøørret og andre innlandsfiskearter i Tanavassdraget blir gratis for lokalbefolkningen.

Fiskekort 2023 i Tanavassdraget