Hans Erik Varsi tilbake i stillinga som direktør i TF

Hans Erik Varsi tilbake i stillinga som direktør.
Benn Larsen tilbake som TF leder.

TF har i dag vedtatt å tilbakeføre de endringer som ble gjort 10. Oktober i 2022 hvor leder Benn Larsen ble konstituert som TF direktør i Hans Erik Varsis sykefravær.

Hans Erik Varsi er nå direktør, Benn Larsen er TF leder, John Nystad nestleder og personlig stedfortreder for Benn Larsen, Hilde Sabbasen går ut av TF som fast medlem.