Høringsuttalelse til oppstart for interkommunal kystsoneplan for Gamvik, Tana, Berlevåg og Båtsfjord

Tanavassdragets Fiskeforvaltning har sendt høringsuttalelse til oppstart for interkommunal kystsoneplan for Gamvik, Tana, Berlevåg og Båtsfjord.

Den interkommunal kystsoneplan kan på sikt føre til stor påvirkning på bestander av anadrom fisk fra Tanavassdraget og fra andre viktige elver i området, samt på områdets marine økosystem i sin helhet, med bla. mulig tilrettelegging av aktiviteter som fiskeoppdrett. Det er i den sammenheng at Tanavassdragets Fiskeforvaltning har sendt en uttalelse til oppstart av planleggingsarbeid for kystsoneplan for Gamvik, Tana, Berlevåg og Båtsfjord, og vil følge opp saken videre i prosessen.

Uttalelsen kan leses her.