Endring av dato for ekstraordinært fellesmøte, til 24. april 2024

Med hjemmel i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget inviteres det til Ekstraordinært fellesmøte for fiskeberettigede, jf. § 8 tredje ledd 24. april 2024 kl. 19.30 på Tana miljøbygg.

Ved møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 21. mars 2024, ble tidligere innkalt ekstraordinære fellesmøte av 15.03.2024, endret til midtuke møte. Etter to klager til endringen av tidligere kunngjort møtedato, ble møtetidspunktet endret ved TF møte 4. april 2024.

Innbydelse til Ekstraordinært fellesmøte 24.04.2024