Endring av dato for ekstraordinært fellesmøte, til 24. april 2024

Tanavassdragets fiskeforvaltning arrangerte det andre ekstraordinære fellesmøte for laksebreveierne 24. april, ved Tana bru. Laksebreveierne i nedre norske del av Tanaelva, møtte velvillig opp på kveldsmøtet.

Protokoll fra andre ekstraordinært fellesmøte for laksebreveiere 24. april 2024

Saksliste for ekstraordinært fellesmøte 24. april 2024

Valgkomiteens forslag til TF medlemmer

Ved møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 21. mars 2024, ble tidligere innkalt ekstraordinære fellesmøte av 15.03.2024, endret til midtuke møte. Etter to klager til endringen av tidligere kunngjort møtedato, ble møtetidspunktet endret ved TF møte 4. april 2024.

Innbydelse til Ekstraordinært fellesmøte 24.04.2024

Fullmakt