Kjell Olav Guttorm fra Karasjok ny TF leder

Ved møte 13. mai i Tanavassdragets fiskeforvaltning ble Kjell Olav Guttorm fra Karasjok valgt til ny TF leder.

Ved ekstra TF møte 13. mai 2024, ble Kjell Olav Guttorm fra Karasjok valgt til ny TF leder. Til nest – leder ble Rune Aslaksen fra Tana valgt.

Guttorm erstattet Sverre Kimo Pedersen som TF leder. Sverre Kimo Pedersen ble valgt til TF leder i to år til november 2025 den 6. januar i år. Det er første gang i TFs 13 årige drift, at en TF leder byttes ut, i en to års funksjonsperiode.

Etter valgene ved det ekstraordinære fellesmøtet 24. april, påpekt ved brev den 30. april til TF, om at dagens sammensetning i TF er i ikke i overensstemmelse med Tanaforskriften § 6 og kravet
i likestillings- og diskrimineringsloven § 28. Departementet ber TF snarest rette opp i disse
forholdene, og sørge for at minst to av laksebreveiernes representanter er bosatt i hver
kommune, og at minst fire representanter i TF er kvinner.

KLD har senere klargjort at TF som sitter nå kan fungere frem til man har fått en medlemssammensetning som er i tråd med kravene i Tanaforskriften og likestillings- og diskrimineringsloven.

Ved TF møte 13. mai utnevnte TF et saksutvalg bestående av Kjell Olav Guttorm, Rune Aslaksen og Torild Tueeng for å utrede om TF og fellesmøte er bundet av likestillingslovens § 28 og hvilken myndighet fellesmøte har til å velge TF medlemmer fra laksebreveiere. Utredningen skal legges frem innen 31. august 2024.