Klima- og miljødepartementet underkjente laksebreveiernes valg av medlemmer til TF

Den 24. april i år arrangerte TF det andre ekstraordinære fellesmøte i år, med valg av fem medlemmer som eneste sak.
I dag har KLD underkjent valgene fra laksebreveierne til nye TF medlemmer, pga. brudd på både Tanaforskriften § 6 av 2011, og Likestillingsloven fra 2017. TF må innkalle til nytt valgmøte, så snart som mulig.

Angående sammensetningen av medlemmer i Tanavassdragets fiskeforvaltning