Statens forvaltning av Tanavassdraget bør granskes

Tanavassdraget er de siste 30 år blitt belastet av motsatt forvaltning av fiskeressursene i vassdraget. Dette er videreført ved pukkellaks invasjonen.

Etter gjennomgangen og sammenlikning av statens pukkellaks forvaltning i Tanavassdraget sammenliknet med forvaltningen av samme i art i Øst-Finnmark, både i Varangerfjorden og i elvene rundt Varangerfjorden, har staten praktisert en motsatt forvaltning av pukkellaks oppgangen til Tanavassdraget, både i 2019 og i 2021. Statens særlig mangelfulle forvaltning av pukkellaksen i Tanavassdraget, vurderes være i direkte strid med gjeldende Tanaavtale fra 2016 og fiskeforskriftenes bestemmelser fra 2017, beskyttelse mot biologisk påvirkning, fremmede organismer.

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) ber med dette om at statens forvaltning, som har medført til tilnærmet fri oppgang av en fremmed uønsket art – pukkellaksen til Tanavassdraget, granskes av Stortinget.

Les mer her; Mistillit til statens forvaltning av pukkellaksen i Tanavassdraget