Tana stenges for laksefiske

Finland og Norge har blitt enige om å ikke åpne for fiske av laks i vassdraget for sesongen 2021.

Finland og Norge har blitt enige om å ikke åpne for fiske av laks i vassdraget for sesongen 2021. Etter at forhandlinger 15.-16. februar i år om midlertidige endringer i fiskereglene ikke førte frem, er denne enigheten oppnådd på ministernivå. Dette vedtaket nedfelles i en felles protokoll til Tanaavtalen. Vedtaket medfører endringer i reglene om laksefiske i alle de tre norske forskriftene om fiske i Tanavassdraget. Det foreslås også en utvidet adgang til å fiske etter andre arter enn laks og sjørøye i 2021, blant annet åpnes det for fiske etter sjøørret i hele vassdraget. Både tilreisende og fastboende vil ha tilgang til fisket etter andre arter, men med noe ulik fisketid og -redskaper. Det foreslås også mindre endringer og presiseringer i bestemmelsene om munningsfredning og fangstrapportering.

Mer om endringene her;