TF oppfordrer til fiske etter gjedde og sjøørret

Like etter isgangen, vil det i år være mulig å fiske med småmaskede garn etter de andre artene i Tanavassdraget, som gjedde, sjøørret, harr, sik mv.

TF oppfordrer lokale fiskere til å bruke muligheten, og fiske mer etter de andre artene, nå som det ikke blir åpnet for fiske etter laks i år. TF vil betale godtgjørelser for hver innlevert gjedde og sjøørret.  Hvis du vil delta i fisket, ta kontakt med oss på tlf. 906 85 088 eller 924 00 935. På e-post kan vi nås på post@tanafisk.no

Årets fiske etter de andre artene, vil bli en videreføring  av fjorårets kartleggingsfiske.