Innkalling TF møte 10. august 2016 [TF møter]

Innkalling TF møte 10. august 2016