Protokoll fra TF møte 17.11.2015 [TF møter]

Protokoll fra TF møte 17.11.2015