Fang og slipp fiske

Fang og slipp fiske i Tanavassdraget

Foran 2012 sesongen innførte Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) fang og slipp som et viktig reguleringstiltak for å øke gytebestanden i vassdraget. I sesongen 2012 var det utsettingsplikt på all fanget hunnlaks større enn 80 cm/5 kg i den helnorske delen av vassdraget. I tillegg var det utsettingsplikt på all hunnlaks i følgende sideelver: Boulmátjohka, Lákšjohka, Levvajohka og Váljohka med sideelver. Selv om det ikke er utsettingsplikt 2013 sesongen oppfordrer TF fiskerne til å videreføre praksisen. 

Forbered deg på utsetting av fisk

Fang og slipp fisket stiller nye krav til fiskeren. En må være forberedt på hvordan en skal håndtere utsetting av fisken. På den måten oppnår man en skånsom behandling av fisken, og øker sjansen for at fisken får et langt liv også etter utsetting. Dersom fisken er skadet; at det for eksempel blør fra gjeldene skal fisken tas livet av.

Råd for fang og slippfiske

Under følger viktige momenter som en må tenke på når fisken skal settes ut igjen. TF oppfordrer sine fiskere til å bli kjent med prosedyren for utsetting av fisk. Fiskerne oppfordres videre til å være til hjelp for hverandre i de situasjoner fisk skal settes ut. På den måten vil en få en mest mulig skånsom utsetting av fisk. 

 • Kjør fisken hardt og bestemt – men ikke riv den rett inn.
 • Bruk håv om mulig (helst store og knuteløse) – og få fiskekamerat til å hjelpe.
 • Prøv å ha laksen mest mulig under vann mens kroken løsnes. Bruk krokløsertang og unngå å klemme på laksen.
 • Særlig store kroker kan skade om den sitter dypt. På små laks kan kroken punktere øyet fra innsiden. 
 • Unngå at laksen kommer i kontakt med stein og sand. Øynene er sårbare selv et grasstrå kan skade øyet.
 • Ta minst mulig på fisken – og løft den ikke unødvendig ut av vannet. Unngå skjelltap og at det beskyttende slimlaget ødelegges.
 • Sørg for at hendene eller hanskene er våte mens du handterer fisken.
 • Om du skal ta bilde – gjør det så kjapt som mulig, helst med fisken i vannet. Gjellene kan kollapse i fri luft.
 • Løft ALDRI laksen etter sporen/halen. Ryggen tåler ikke dette.
 • Når fisken skal slippes fri; – hold den stabilt motstrøms, slik at den får friskt vann over gjellene, til du kjenner den er klar for å svømme fritt selv. IKKE før den fram og tilbake i vannet.
 • Hold deg rolig i nærheten av fisken slik at den ikke stresses unødig.
 • Om du ønsker å vite hvor stor fisken er; lag merker på stanga som viser fiskens lengde. Etterpå kan du lese av i tabellen vekta. Fisk som skal settes ut skal ikke veies.
 • Behandle alle fisker med samme respekt. Også små fisk.

Mer informasjon med blant annet instruksjonsvideo finnes på norske lakseelvers hjemmeside.

Huskeliste for gjenutsetting.