Kongelig-resolusjon [Tanaavtalen]

Kongelig-resolusjon

Kongelig resolusjon om reforhandling av avtalen mellom Norge og Finland om laksefisket i Tanavassdraget; overenskomsten.