Midtsesongsrapportering

I dag, 6. juli, er det frist for rapportering av junifangsten i Tanavassdraget. Husk at all laks, sjøørret, sjørøye, vinterstøing (laks) og pukkellaks skal rapporteres inn. TF ønsker også å få inn rapport om fangst av andre arter. Finn mer informasjon om hvordan du kan levere rapport her. 

Krav fra forskrifta

Fiskeforskriftene for Tanavassdraget krever at lokale fiskere leverer inn fangstrapport for de anadrome artene minimum to ganger i sesongen, i år er fristene 6. juli og 1. september. Tilreisende fiskere skal rapportere inn sin fangst innen førstkommende mandag etter at fisket er avsluttet.

Det er også krav om rapportering av innlandsfiskeartene som harr, sik, gjedde, abbor, lake og elveørret/røye, men kravet her gjelder kun samlet fangst i løpet av sesongen. TF oppfordrer imidlertid til å rapportere samlet fangst av ulike arter pr dag og sone. Da får man en bedre oversikt over hvor og når ulike arter fanges. Det kan for øvrig lønne seg å fange gjedde i sommer, da det er utlovet en dusør på 125,- pr gjedde som leveres inn til fryseboksene som er plassert hos Tana hotell (Tana bru), Karasjok camping og Jergul Astu. Det er krav om god merking av gjeddene, les mer om dusørordningen her.

Hvordan rapportere

TF oppfordrer alle fiskere til å rapportere fortløpende enten på sin profil hos Fortuna software, eller på Fortuna sin app. Lokale fiskere som skal fiske mer senere i sesongen skal ikke «avslutte» sitt kort før de har avsluttet fiskesesongen sin.

Tilreisende fiskere kan alternativt levere inn rapport der de kjøper kort. Skriv gjerne rapport på utskriften av fiskekortet. Husk å levere rapport selv ved nullfangst, eller dersom kortet ikke ble benyttet.

Lokale fiskere kan føre fangstdagbok på skjema. Minimum av informasjon som må med er da;

  1. Fiskeområde/sone
  2. Fangstdato
  3. Kjønn, lengde og vekt
  4. Om fisken er tatt eller gjenutsatt (det er tilstrekkelig å anslå vekt på gjenutsatt fisk)
  5. Fiskeredskap (stangfiske, drivgarn, stågarn/settegarn eller stengsel.

Fangstskjema garn- og stangfiske_2020

For laksebreveiere tillater TF fortsatt samlet rapportering pr vektklasse pr fiskedøgn. Vi vil understreke at det ikke er tilstrekkelig å rapportere samlet fangst pr uke. Skjema kun for laksebreveiere:

Fangstdagbok 2020 del 1   Fangstdagbok 2020 del 2

Rapportering av sjøørret

Vi vil presisere at det er samme krav for rapportering av sjøørret som for laks, og TF er opptatt av at denne rapporteringen følges opp på et skikkelig vis. Ettersom man til tider kan få store mengder ørret ved fiske i Tanamunningen, legger TF til rette for samlet rapportering av ørret pr dag. Denne muligheten ligger både i fiskerens profil hos Fortuna software, og ved utfylling av sjøørretskjema:

Sjøørretskjema

TF er kjent med at det fanges en del ørret også i indre del av Tanafjorden. Her er fisket som kjent en del av allemannsretten, og fiskerne skal ikke løse fiskekort. Som et ledd i oppfølgingen av ørretbestanden oppfordrer imidlertid TF alle fiskere til å oppgi også fangst som gjøres i sjøen. Send oss gjerne fangsten på mail (post@tanafisk.no), eller på sjøørretskjemaet. Merk da tydelig at denne fangsten er gjort i sjøen.

Hele deltaområdet i Tanamunningen er en del av elveområdet. Les mer om fiske i Tanamunningen, og grense sjø/elv her.