Utsatt kortsalg/postsponed opening date of license sale

Tanavassdragets fiskeforvaltning har besluttet å utsette forhåndssalget av fiskekort for Tanavassdraget ytterligere frem til 18. mai, og gjøre en ny vurdering av situasjonen da. Vi har mottatt en del henvendelser om hvordan restriksjonene rundt covid-19 viruset vil påvirke tilgangen til fisket, og muligheten for å krysse Tanaelva. Vi utsetter forhåndssalget til vi kan si noe mer om dette.

Den største endringen av fiskereglene for tilreisende fiskere vi trolig bli endret tidspunkt fredningstiden. De siste tre årene har perioden fra kl. 15.00 til kl. 22.00 (norsk tid) vært forbeholdt lokale fiskere ved strandfiske på riksgrensestreningen. Denne periodene er nå foreslått flyttet til natta fra kl. 23.00 til kl 06.00 jf. høring om justering av fiskeforskrifter 

Fiskekortprisene blir som følger:

 

ENGLISH TEXT

Tana river fish management have decided to postpone the opening date for fishing license sale until the 18th of Mai. We have received quit a few questions about how the restrictions following the covid-19 virus will affect the fishing activity this summer. We would like to know more about this before we will open our web store for sale of licenses.

Our prices is presented in tha table above. All licenses from Norwegian shore of the Tana river is 350 NOK, and from boat 800 NOK. Youth between 16 and 18 years old may buy a license at half price in the border area, and at 100 NOK in Norwegian areas. Children younger than 16 years old (12-16 years old) must have a license, but this license is for free. The price for a fishing day in the Tana river mouth is 250 NOK.