Anárjohka

Anárjohka (foto: Kjell-Magne Johnsen)

Anárjohka danner den norsk-finske grensen i øvre del av vassdraget, og har sitt utspring i de sørvestlige delene av Øvre Anárjohka nasjonalpark. Anárjohka renner nordøst gjennom parken til den løper sammen med sideelva Skiehččanjohka, som riksgrensen følger helt øverst i vassdraget. Flere sideelver, både norske og finske, drenerer til Anárjohka og det er til sammen i underkant av 250 km elv som er tilgjengelig for laks.

Gytebestandsmålet for hele vassdraget er på om lag 7,8 tonn hunnlaks; Anárjohkasystemet står for nærmere 18 % av det totale potensialet for lakseproduksjon i Tanavassdraget. På norsk side er særlig sideelva Goššjohka verd å legge merke til. Den er lakseførende i over 5 mil, har sitt utspring i nasjonalparken og har et gytebestandsmål på 2,3 tonn hunnlaks.

Sagnomsuste Gumpegorži/Ulvefossen danner vandringshinderet for laks i Anárjohka (foto: Narve S. Johansen).

Store deler av selve Anárjohka er lett tilgjengelig fra bil på begge sider av elva, men grusveien innover til Helligskog på den norske siden kan være noe seig og utfordrende med lav bil. Fra Helligskogen, er det den legendariske Andreas Nilsen hytta innafor rekkevidde. Dette er ei åpen hytte som nå eies av Finnmarkseiendommen. Hytta ligger nær grensen av nasjonalparken. Fra hytta er Ulvefossen/Gumpegurzi en liten dags gange unna. Dette er det absolutte grense for hvor langt laks kan gå opp selve Anárjohka

Den nedre mila av Goššjohka er relativt tilgjengelig fra en grusvei, mens de øvre delene er svært utilgjengelig.

Bilde fra nedre del av Goššjohka (bilde: Narve S. Johansen)

På norsk side er det tre ulike fiskekort som dekker strandfiske for turister. Med kort for Anárjohka har en tilgang til hele Anárjohka utenom sideelva Goššjohka. Øvre del av Anárjohka; over Matikönigas dekkes også av et billigere kort (80,- døgnet). Her har også tilreisende fiskere lov til å fiske med slukredskaper. Det er et eget kort for Goššjohka.