Anárjohka

Anárjohka (foto: Kjell-Magne Johnsen)

Fisketid lokale:

  • Anárjohka: 1. juni – 20. august
  • Goššjohka og øvre norske del av Anárjohka: 1. juni – 10. august

Fisketid tilreisende:

  • Anarjohka: 10. juni – 10. august (kvote på antall kort)
  • Goššjohka: 10.juni – 10. juli (100 fiskedøgn tilgjengelig for tilreisende fiskere)
  • Øvre norske del av Anárjohka: 10. juni – 10. august (over samløpet med Skieččanjohka).

Anárjohka danner den norsk-finske grensen i øvre del av vassdraget, og har sitt utspring i de sørvestlige delene av Øvre Anárjohka nasjonalpark. Anárjohka renner nordøst gjennom parken til den løper sammen med sideelva Skiehččanjohka, som riksgrensen følger helt øverst i vassdraget. Flere sideelver, både norske og finske, drenerer til Anárjohka og det er til sammen i underkant av 250 km elv som er tilgjengelig for laks.

Gytebestandsmålet for hele vassdraget er på om lag 7,8 tonn hunnlaks; Anárjohkasystemet står for nærmere 18 % av det totale potensialet for lakseproduksjon i Tanavassdraget. På norsk side er særlig sideelva Goššjohka verd å legge merke til. Den er lakseførende i over 5 mil, har sitt utspring i nasjonalparken og har et gytebestandsmål på 2,3 tonn hunnlaks.

Sagnomsuste Gumpegorži/Ulvefossen danner vandringshinderet for laks i Anárjohka (foto: Narve S. Johansen).

Store deler av selve Anárjohka er tilgjengelig fra bil på begge sider av elva, men grusveien innover til Helligskog på den norske siden kan være noe seig og utfordrende med lav bil. Fra Helligskogen, er det den legendariske Andreas Nilsen hytta innafor rekkevidde. Dette er ei åpen hytte som nå eies av Finnmarkseiendommen. Hytta ligger nær grensen av Anárjohka nasjonalpark. Fra hytta er Ulvefossen/Gumpegorži en liten dags gange unna. Dette er det absolutte grense for hvor langt laks kan gå opp selve Anárjohka.

Den nederste delen av sideelva Goššjohka er relativt tilgjengelig fra en veien, mens de øvre delene er svært utilgjengelig.

Bilde fra nedre del av Goššjohka (bilde: Narve S. Johansen)

Grensestrekningen av Anárjohka omfattes av kvoteordningen på tilgjengelige fiskedøgn. Det selges døgnkort for fiske fra båt som dekker både øvre del av Tanaelva (over Borsejohka) og grensestrekningen av Anárjohka. Det selges også strandkort for grensestrekningen av Anárjohka. Tilreisende kan også kjøpe kort spesifikt for øvre norske del av Anarjohka (fra samløpet med Skiehččanjohka og opp til Ulvefossen/Gumpegorži) og for Goššjohka.

Se oversikt over alle fiskekortene her.

Tilreisende fiskere har kun tillatelse til fiske med flue uten dupp og søkke når de fisker fra strand. I Anárjohka oppstrøms fra Matinköngäs og Skiehččanjohka kan de også fiske med sluk og flue med dupp eller søkke.