Administrasjon

TF har en administrasjon med to fast ansatte. Hans-Erik Varsi er direktør, og Narve Stubbraaten Johansen er rådgiver.

Hans-Erik Varsi  

Hans-Erik Varsi
Direktør
hev@tanafisk.no

92 40 09 35

Narve Stubbraaten Johansen
Rådgiver
nsj@tanafisk.no

90 68 50 88

 

TFs hovedkontor er i den gamle skolen i vestre Polmak. 

Adressen er:

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)
Deanugeaidnu 1780
9845 Tana
 

TF har også et lokalkontor i Karasjok som fiskeoppsynet i Karasjok disponerer. Det er på den tidligere  Shellstasjonen. Kontoret er ikke fast bemannet, men oppsynet kan være å treffe der i sommerhalvåret; ut august.

Besøksadresse:

Ávjovármáđii 1.
9730 Kárášjohka