Ekstraordinært fellesmøte 6. januar 2024

Det ble avholdt ekstraordinært fellesmøte for laksebreveierne 6. januar 2024 på Scandic hotel Kárášjohka.

Innkallingen til ekstraordinært fellesmøte ble begjært til midlertidig forføyning til Indre- og øst -Finnmark tingrett. Ved kjennelsen ble førføyningen forkastet av tingretten.

 

Fellesmøtes valg ble påklagd av laksebreveiere i Sirma – og omegn området. Valgene ble påklagd, pga. inhabilitet av møtelederne. TF direktøren har innhentet en juridisk vurdering hvor det anbefales at innkalles til et nytt møte hvor valget av TF-medlemmer for perioden 2023–2027 gjennomføres på nytt, og hvor det velges møteledere som ikke er inhabile. Dette er bakgrunnen for denne innkallingen.

 

Annonse Ekstraordinært fellesmøte 6.01.2024