Kjennelse om sakskostnader etter midlertidig forføyning

Innkallingen til ekstraordinært fellesmøte ble begjært til midlertidig forføyning til Indre og øst Finnmark tingrett. Ved kjennelse 5. januar 2024 ble førføyningen forkastet av tingretten.

Nå har tingretten fastsatt saksomkostninger.

Les mer her;