150 kr per gjeddehoder

Styret til Tanavassdragets Fiskeforvaltning vedtok under møtet 26. april 2023 å gi en dusør på 150 kr for innleverte gjeddehoder med innvoller. Dette gjelder kun for gjedder fanget på lakseførende strekning i Tanavassdraget.

Legg merke til at gjedde fanget i Iešjohka langs strekningen fra Čoavddatmohkki til Sámmáljohnjálbmii (Kárášjohka) inngår i et forskningsprosjekt, der dusør ligger også på 150 kr.

Gjeddene fanget på denne strekningen bes levert til Jergul Fjellstue v/Thoralf Holmestrand, mobil: 91720686 (der de blir frosset), eller lagt i fryseboksen ved Karasjok Camping. Alternativt kan de fryses privat og så senere overføres til Jergul eller Karasjok Camping. Dersom fiskerne ønsker å bruke gjeddene til mat, må hodet og mage leveres, samt at de fører opp lengde eller vekt på gjedda. I begge tilfeller er det viktig å notere følgende:

  • Navn og telefonnummer på fisker
  • Fangststed og dato
  • Redskap gjedda ble tatt på (sluk, flue, type garn etc.)
  • Om gjedda var merket (radio eller spagetti) eller umerket
  • Antall andre fiskearter
  • Anslå fisketid, dvs. ca. antall timer det ble fisket

Det er viktig at hver fisk (eventuelt hode og mage) legges i en plastpose eller lignende, samt at opplysningene ovenfor skrives tydelig med blyant på et stykke papir som legges sammen med fisken.

Klikk her for mer info om prosjektet

For gjedder over 20 cm fanget andre steder i vassdraget, kan hoder og innvoller leveres ved Jergul fjellstue, Karasjok Camping eller ved TFs kontorlokaler i Polmak vest. Hoder og innvoller legges i pose merket med fangststed, dato, lengde og vekt på fisken, samt fiskerens kontaktopplysninger.

Husk at gjedde er en utmerket matfisk når behandlet på riktig måte, så ta godt vare på resten av fisken!

Bilde (Pierre Fagard, TF) viser filet av gjedde.

Gjeddekaker (bilde: Pierre Fagard, TF)