TFs høringsuttalelse til stans i laksefisket

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har behandlet høringen om stans i laksefisket i Tanavassdraget for 2021, og mindre endringer i fiskeforskriftene ved TF møte 21. april. TF besluttet at TF-medlemmenes innspill utarbeides som en innledning til de konkrete endringsforslagene fremmet av administrasjonen. Innledningen presenteres i del I, mens de konkrete endringsforslagene presenteres her (del II). I de fleste forslag til begrensninger av fisket er TF enig. Ved noen konkrete forslag til endring av bestemmelser vil TF komme med endringsforslag.

Les mer her: